คำย่อ

เป็นคำที่เขียนอย่างรวบรัด ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ต้องจำเป็นคำๆ ไป
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอักษรธรรมอีสาน ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

คงต้องใช้วิธีอ่านเขียนบ่อยๆ จึงจะจำได้
๑ กันยายน ๒๕๔๖