ฝึกอ่านคำที่ประสมสระ แม่ ก กา

ข้อสังเกต สระเอีย แม่ ก กา จะมีเครื่องหมายไม้อัน (ไม้ซัด) กำกับ

๕ กันยายน ๒๕๔๖