อักสอนไทน้อย
  ©SwwWeb; ThaiNoi, v1.0 Launched : Aug,16, 2003.


โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
อักษรธรรมอีสาน
ภาษาลาว
Webboard
Google

พยัญชนะ | สระ | อักขระวิธี | ผะหยา | หลานสอนปู่ | ปู่สอนหลาน

ศึกษาเพิ่มเติมจากหน้าวรรณกรรมอีสาน

...นมอนถางถินคับซวงคายดีไดมากมุนฯ มือฮวงเฮายากอซอนซูซายแหมองพักวาไปแคนดาย
บอหมานตัวนอยฯ ดีทอ        ปุนปองปำสมคามฮบฮอไดหมูซอยเซางองึดกัวยาซาสานปุม
แปงลายจักมีตัวกั            ดปองฮูฮอยยำ หมอหมายหามกอทำกานทูกสีง มือเตาเส็ดนันเพิ
อนปาวไหโซนตอสกคามทังบวงนบมอบมือเลยไหว สาวสนมเนิอนัวละสีดีนดันหมอไหปองสาวสอยสง...

สวัสดีครับทุกท่าน ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ "ห้องเรียนอักษรไทน้อย" คำว่า "ไท" นี้ไม่ได้หมายถึง "ไทย" ที่เป็นชื่อประเทศของเรานะครับ คำ "ไท" นี้ ศ. ธวัช ปุณโณทก บอกว่า หมายถึง "คน" หรือ "ชาว" เราคงเคยได้ยินว่า "ไทบ้าน" คือ "ชาวบ้าน" นั่นแหละครับ (บางตำราแปลว่า "ใหญ่") ประเทศเราเปลี่ยนชื่อจาก "สยาม" เป็น "ไทย" เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ สมัยรัชกาลที่ ๘ จอมพล ป. พิบูลย์สงครามเป็นนายก เมื่อ ๖๐ กว่าปีมานี้เอง ดังนั้น "อักษรไทน้อย" จึงไม่ได้หมายถึงอักษรไทยขนาดเล็ก หรือ "ผู้เป็นน้อย" แต่อย่างใด แต่เป็นอักษรที่เกิดยุคเดียวกับ "ลายสือไทย" ของพ่อขุนรามโน่นแหละครับ เพียงแต่ผู้พัฒนาต่อมามีกำลังไม่เข้มแข็งพอ ก็เลยกลายเป็นอักษรที่ "ตาย" คือไม่มีการใช้และการพัฒนาครับผม

หน้าแรกนี้ขอทดสอบก่อนเรียน ผมเลือกใบลานที่ค่อนข้างเรียบร้อยชัดเจนมาให้ลองอ่านดู ต้องออกตัวก่อนว่าผมพออ่านได้บ้างเท่านั้น ไม่ถึงขั้นเชี่ยวชาญ ลองแกะอักษรออกมาแล้ว ท่านตีความลองดู ขอขอบพระคุณอาจารย์มนัส สุขสาย และเพื่อนฝูงหลายคน ที่กรุณามอบใบลานให้หลายผูก โอกาสต่อไปจะสแกนมาให้อ่านมากๆ

Counter Stats from Aug,16,2003
web counters
web counters Counter