โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
Sawang Weerawong School Ubon Ratchathani
google

ภาษาลาว
Laos Language


    หลักสูตรภาษาลาว โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
    
หน่วยการเรียนรู้ (pdf)
    
แผ่นพับเรียนภาษาลาวแบบย่อ (pdf )
    
อักษรไทยน้อยกับภาษาลาว (pdf ๔ หน้า)
    
บทกลอน "สายน้ำเซ"
    
บทกลอน "ดอกบัวกางบึง"
    
บทกลอน "น้ำโตนตาด"
    
บทกลอน "ซมทำมะซาดยามแลง"
    
บทกลอน "สายน้ำห้วย"
    
บทกาบ "เฮือนของข้อย"
    
บทกลอนจากหนังสือพิมพ์ "หนี้แผ่นดิน"
    
บทความจากหนังสือพิมพ์ "การเลี้ยงขี้กะเดือนเป็นอาหารเอี่ยน"

ดาวน์โหลดฟอนต์ อักษรลาว
ALICE_1
ALICE_2
ALICE_3
ALICE_4
ALICE_5
ALICE_5a

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.go-lao.com/blog/laos-font/