โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ข่าวสารเก่า 3

  สัปดาห์ห้องสมุด53 14 ก.ย. 53 พิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด มีกิจกรรมหลากหลายไปจนถึงวันที่ 17 ก.ย. 53 ได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียนเป็นจำนวนมาก ปรบมือให้บรรณารักษ์คนสวย คุณครูกนกกาญจน์ โคตรรักษา และคณะ ดูภาพเพิ่มเติม
  นาโรงเรียน พัฒนาสนามหน้าโรงเรียนที่รกร้างว่างเปล่า เป็นแปลงนาปลูกข้าว ฟื้นโครงการ สอร. โดย ครูสฤษดิ์ รุ่งแสง และคณะ มีคุณพ่ออาคม อุ่นเรือน เป็นที่ปรึกษา
  วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมหลากหลาย
น่าสนใจ สนุกสนาน ปรบมือให้กลุ่มสาระวิทย์ฯ
ดูภาพเพิ่มเติม
  วันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ระลึกถึงกวีเอก สุนทรภู่ เริ่มจาก 26 ก.ค. ถึง 11 ส.ค. 2553 มีกิจกรรมหลากหลาย ปรบมือให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ดูภาพเพิ่มเติม
 กิจกรรมวันแม่ 11 ส.ค. 2553 กลุ่มสังคมฯ ร่วมกับงานจริยธรรม จัดได้ยิ่งใหญ่คึกคักเหมือนทุกปี มีคุณแม่มาร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นักเรียนได้กราบแม่ กอดแม่ น่าประทับใจ ปรบมือให้ ครูพรสวรรค์ มาลัย และคณะ ดูภาพชุด 1 ดูภาพชุด 2 ดูภาพชุด 3
   
   
   

กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน