โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ข่าวสารเก่า 2

ดร. ชัดเจน ไทยแท้ และคณะ ประเมินโรงเรียนสว่างวีระวงศ ์เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 2 เมื่อ 28 ก.ย. 2552
ดูภาพขนาดใหญ่ชุด 1 (20ภาพ)
ดูภาพขนาดใหญ่ชุด 2 (20ภาพ)
24-27 พ.ค. 53 สัปดาห์การอบรมยกระดับคุณภาพ ตามงบประมาณไทยเข้มแข็ง
พฤหัสบดี 17 มิ.ย. 53 พิธีไหว้ครู
ดูภาพขนาดใหญ่ 12 ภาพ
22-30 มิ.ย. 53 สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
นายอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธาน บรรยายพิเศษ มอบรางวัล และเยี่ยมชมนิทรรศการ
ดูภาพขนาดใหญ่ 20 ภาพ
  คณะครูอบรมการสอนเพศศึกษา 19-20 ก.ค. 53
ดร. ชัดเจน ไทยแท้ และคณะ ประเมินโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 2 รอบที่ 1 เมื่อ 28 ก.ย. 2552 ในภาพ กำลังเยี่ยมห้องภาษาและวรรณกรรมอีสาน
กลุ่มภาษาไทยเก่ง
ร่วมแข่งทักษะภาษาไทย จัดโดย สพท. อบ. 4
เมื่อ 13 ก.ค. 53 ชนะเลิศการประกวดหนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับเด็ก ผลงาน ธงชัย น้อยคำตัน สายสมร แนนดี จิราพร ลาวัลย์ โดยการดูแลของ ครูเพียรทรัพย์ ทองถม และครูวริศรา ดีงาม ส่วนเรียงความเรื่อง 3D โดย เบญจมาศ ขันคำ ได้รางวัลที่ 2 อ่านผลงาน ดูภาพขยาย
กว่าจะได้มาก็ลำบากมากแล้ว การจะรักษาไว้ยากกว่าหลายเท่านัก

กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน