โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
ข่าวสารเก่า 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยครูเพียรทรัพย์ ทองถม
หัวหน้ากลุุ่มฯ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ณ ร.ร. วารินชำราบ จ. อุบลฯ
ผลงานระดับเหรียญทอง
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก โดย น.ส. ปิรันธนา จารุการ
น.ส. กันตา นนทะศิลา และ น.ส. อัญชลี โพธิบา
ผลงานอื่นๆ
เหรียญเงิน ประกวดสุนทรพจน์ โดย ด.ญ. พรทิพา บุญพงศ์ษา
เหรียญเงิน ประกวดพูดเดี่ยว โดย น.ส. วิไลวรรณ คำตา
นักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ทุกคน
และครูจำนวนหนึ่งสอบธรรมศึกษาทุกปี
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท ที่วัดบ้านสว่าง
ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ และธรรมศึกษาชั้นเอกที่วัดวารินทราราม
อ.วารินชำราบ

คณะครู ร.ร. สว.ว. ไปศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ Best Practice ที่ ร.ร. ศรีปทุมพิทยาคาร อ. เมืองอุบลราชธานี เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
สู่เป้าหมาย "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" (ในฝัน)

 

กลุ่มฯ ศิลปศึกษา โดยครูวริศรา ดีงาม หัวหน้ากลุ่มฯ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดโดย สพท.
ณ ร.ร. วารินชำราบ จ. อุบลฯ
รางวัลระดับเขตฯ
ด.ช. ธงชัย น้อยคำตัน และ ด.ญ. จิราพร ลาวัลย์ ได้เหรียญทอง จิตรกรรมภาพไทย
น.ส. สาวิตรี สีทาภักดิ์ ได้เหรียญทอง การวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง
น.ส. นิภาพร นนทะศิลา ได้เหรียญทอง การวาดภาพสีโปสเตอร์สร้างสรรค์
รางวัลระดับภาค
ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
ได้เหรียญทองแดง ทั้งสามกลุ่ม
  ผลงาน ธงชัย น้อยคำตัน
เข้ารอบ 100 คนสุดท้าย ประกวด Doodle 4 Google 2010 จากจำนวนกว่า 4 หมื่นชิ้น ผลงาน ธงชัย น้อยคำตัน ม. 5/2 ขอบคุณครูวริศรา ดีงาม ครูผู้สอนศิลปะ more
  ศิษย์เก่ามาเยี่ยม
ณัฐธิดา สุวรรณา, นวลละออ หลอมทอง, กันตา นนทศิลา ม.6 รุ่น 52 ไปเยี่ยมครู และน้องๆ
เมื่อ 15 ก.ค. 53 ขอบใจทุกคน

กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน