มาลัย แก้วสุข
ศิษย์เก่าคนเก่ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

- เกิด 31 มีนาคม 253X
- ที่อยู่ บ้านดอนผึ้ง ต. แก่งโดม อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี
- เรียนระดับประถมที่
- เรียนระดับมัธยมต้นที่ โรงเรีียนสว่างวีระวงศ์ พ.ศ. 2543-2545
- เรียนระดับมัธยมปลายที่ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ พ.ศ. 2546-2548

- ได้รับทุน 1 ทุน 1 อำเภอ เวลาเีรียน 7 ปี
- สถาบัน Stenden University, Leeuwarden, The Netherlands
- สาขา International Hospitality Management
- เริ่มเรียน ปี พ.ศ. 2549
- ที่พัก Apartment for students

- ความเห็นส่วนตัว : ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆที่สะอาดเรียบร้อยดีมาก คนดัชต์มีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดีมาก การที่ได้รับทุนในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในชีวิต สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และสู้ชีวิต
- ความตั้งใจ อยากนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะที่อำเภอสว่่างวีระวงศ์
- ข้อคิดสำหรับน้องๆ อยากให้น้องๆ ตั้งเป้าหมายชีวิตให้กับตนเอง แล้วตั้งใจทำให้สำเร็จโดยใช้ความขยันอดทนมาประกอบ ที่สำคัญคือต้องเป็นคนกตัญญู กตเวที ไม่ว่าจะทำงานอาชีพอะไร ทุกอาชีพล้วนมีเกียรติ ขอใหุ้ภูมิใจและรักในสิ่งที่ตัวเองทำ

-ความเห็นของครูวัฒน์ : มาลัย แก้วสุข เป็นคนเก่งเกือบทุกเรื่อง ทั้งการเรียน การพูด มีอัธยาศัยไมตรี จิตอาสาสูงมาก ช่วยกิจกรรมทุกเรื่อง
มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาิติ แวะไปเยี่ยมโรงเรียนบ่อย เกือบทุกครั้งจะพูดหน้าเสาธง ให้ข้อคิดที่ดีๆ แก่น้องๆ สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าคนเก่ง

- ติดต่อ Email: malai_ooy@hotmail.com

ดูภาพในอดีต

Counter Stats
melbourne cleaners
melbourne cleaners Counter
Started: Aug, 22, 2010.

Home Page School Page Esan Page