ภาพดอกไม้ ดอกหญ้า
Flowers Gallery

ธรรมชาติรอบรั้วโรงเรียนสว่างวีระวงศ

ส่วนใหญ่เป็นพืชในสนามหรือในป่ารอบๆโรงเรียน บันทึกโดยครูวัฒน์

คลิกที่ภาพดอกไม้ที่ต้องการชม


ดอกคูณ

ดอกติ้ว

ดอกจำปา

ดอกกะโดน

หญาดน้ำค้าง

หมากไม้

ดอกสะเดา

ดอกหญ้า1

ดอกหญ้า3

ดอกหญ้า4

ดอกหญ้า5

ดอกหญ้า6

ดอกมันปา

ดอกหญ้า2

ดอกหญ้า7

สว่างชมพู

ดอกจาน
     

หมายเหตุ ชื่อ "สว่างชมพู" เป็นชื่อที่ครูวัดตั้งขึ้นเอง ท่านใดมีข้อมูลพืชชนิดนี้ กรุณาชี้แนะด้วย
จัดทำ 28 มีนาคม 2548 ปรับปรุง 5 พฤษภาคม 2553

locksmith australia
locksmith australia Counter: started at July 19, 2010.  

กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน