บทกลอนภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google

ซมทำมะซาดยามแลง


พอเมื่อสูลิโยย้าย ค่ายค่ำลงแลง
เฮามาพากันไป เที่ยวตีนดอยกว้าง
เป็นที่ยินสนุกแม้ง มายมโนในสว่าง
เพาะเพื่อลมล่วงต้อง เย็นซ้อยซื่นใจ
หน่อยหนึ่งได้ เลียบป่าแคมเขา
เดินไปพอคาวเถิง ท่งมีหนองน้ำ
เห็นหมู่เยืองยืนซ้อง ซุมกินหญ้าอ่อน
แล้วเล่าลงดื่มน้ำ หนองนั้นคู่ตัว
เห็นทั้งแดดอ่อนต้อง หญ้าเบิกใบเขียว
คือดั่งเจียมพมปู ตามเต็มแดนด้าว
ยินออนซอนเซาเปี้ยม แยงดูดาซื่น
จนค่ำคืนมืดม้อย เมือบ้านบ่อนเดิม

 

จากหนังสือหัดอ่านชั้นปะถมปีที่ ๓
กะซวงสึกสา, ส.ป.ป. ลาว, ๑๙๘๔, หน้า ๙๐