บทกลอนภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google

สายน้ำเซ


ยามเมื่อแลงลงแล้ว แลล่ำลำเซ
เห็นเป็นโงเงคด ป่องทางเทียวน้ำ
แนมล่องลำเซกว้าง กางวังใสส่อง
ลมไล่ฟองเฟือดน้ำ แนมแล้วเล่าซะออน


  มีทั้งคอนทั้งแก้ง หินโง่นงามตา
ฝูงหมู่ปาล่องลอย เลียบ นทีเทียวน้ำ
เสียงสาวลำเลาะน้ำ หาควายแคมฝั่ง
ควายหลั่งลงแมบน้ำ นอนซ้องแซ่เย็น

 

  เซหากเป็นแปวน้ำ ไหลผ่าลงมา
ผ่าท่งนาโนนภู ผ่านกายกางบ้าน
บางด่านกายพากพื้น ภูเพียงไกแก่ว
น้ำหากใสเกิ่งแก้ว กินใช้สะอาดดี


จากหนังสือหัดอ่านชั้นปะถมปีที่ ๓
กะซวงสึกสา, ส.ป.ป. ลาว, ๑๙๘๔, หน้า ๑๑๐

ดีใจเห็นผลงานคล้ายชิ้นนี้ปรากฏในโอเคเนชั่นด็อทเน็ท ยินดีที่มีการเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์
http://www.oknation.net/blog/krubmatai-lao/2008/02/14/entry-2