บทกลอนภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google


สายน้ำห้วย

ฟังเสียงทาดทาดน้ำ โตนตาดตีนผา
ใหลลงมาตามแปว ป่องทางเทียวดั้น
กายเกิดเป็นสายน้ำ ลำทานใสสะอาด
มัดสาซาดซื่นซ้อย ลอยหลิ้นดีดหาง


ตามฝั่งมีต้นไม้ เป็นฮ่มเงาหนา
มีดอกใบสาขา หล่นลงฟูน้ำ
ใหลไปตามสายห้วย เวินขันน้ำปั่น
เบิ่งมันหันจั้นจั้น ลอยคว้างล่วงกาย

 

ยามหนึ่งนกเต้นผ้าย ผะหยองเผ่นเวหา
ป้อมปีกลงจับปา แส่วตุมโตนน้ำ
บินถะหลำ่ลงแล้ว กับคืนอีกใหม่
จับอยู่เทิงกิ่งไม้ ตาจ้องจอบซอม

 

ทำมะซาดแวดล้อม หลิงหล่ำงามตา
มีป่าดงพูผา สะหง่างามเหลือล้ำ
ทังกะแสสายน้ำ ใหลเลยบ่มีขาด
ใสสะอาดดั่งแก้ว แววเหลื้อมบ่หล่าสี


จากหนังสือหัดอ่านชั้นปะถมปีที่ ๓
กะซวงสึกสา, ส.ป.ป. ลาว, ๑๙๘๔, หน้า ๑๖๙