บทกลอนภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google

 

ท่านคงจะอ่านเองได้แล้ว

ทุกชาติทุกภาษาให้ความสำคัญ
ต่อการทำความดี
กตัญญูต่อแผ่นดิน

จากหนังสือพิมพ์ เวียงจันใหม่
วันที่ 15/09/2006 หน้า 3