บทกลอนภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google


น้ำโตนตาด

เสียงน้ำตกตาดเต้น คอนใหญ่ในของ
เหลียวเบิ่งฟองเฟือมฟัด ฟาดกันดังก้อง
ปุมดังเสือสิงห์ฮ้อง เสียงหองดังฮึ่มฮึ่ม
ทุกวันคืนค่ำเช้า ดังก้องบ่ขาดยาม

 

 

ฟองน้ำตกฟาดฟ้ง โตนตาดสมพะมิด
ม้วนมัดติดเป็นขัน หวั่นวนเวียนเกี้ยว
แพไม้สักหักม้วน ทะลายลงเป็นท่อน
เฮือและขอนใหญ่น้อย ใหลม้วนไล่กัน

 

จากหนังสือหัดอ่านชั้นปะถมปีที่ ๓
กะซวงสึกสา, ส.ป.ป. ลาว, ๑๙๘๔, หน้า ๑๔๔