กาบภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google

เฮือนของข้อย


แคมเซ - ใกล้แม่น้ำเซ
เือื้อย - พี่สาว
เว้าค่อง - พูดคล่อง
ม่วน - สนุกสนาน
ฮ้องห่วน - ร้องเสียงใส
ออนซอน - ความรู้สึกปลาบปลี้มใจ
แนมเบิ่ง - มองดู
กางเว็น - กลางวัน
สวาย - สาย
คกมอง - ครกกระเดื่อง
ฮ่ำ - กระหน่ำซ้ำๆ
เล่งมือ - เร่งมือ
บูฮาน - โบราณ
กาย - ผ่าน
ยาม - เยี่ยม
เซา - หยุด พัก
แว่ - แวะ

จากหนังสือหัดอ่านชั้นปะถมปีที่ ๓
กะซวงสึกสา, ส.ป.ป. ลาว, ๑๙๘๔, หน้า ๓๒