บทกลอนภาษาลาว Laos Poem

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google


ดอกบัวกางบึง

ปะทูมมะซาดเซื้อ อาไสเกิดกับตม
น้ำหนองพอเพียงใด ดอกบัวก็สูงพ้น
ข้อยก็พายเฮือหลิ้น แสวงซมดวงดอก
ในหนองดูม่วนแม้ง มโนซ้อยซื่นใจ


ดอกบัวเอยเจ้าอยู่น้ำ ฮากก่องเถิงดิน
เอาตมเป็นอาหาร ซู่วันบ่มีเว้น
ถามว่าเป็นใดเจ้า จึงหอมหลายเหลือมาก
หัวฮากใบอ่อนเจ้า หมดเสี้ยงซู่อัน


หมากของเจ้านั้น อ่อนแก่ก็กินดี
เจ้าหากเกิดแต่ตม บ่อนหนองเหม็นฮ้าย
ดอกเจ้างามแซมซ้อย ซมเลิงหากบ่เบื่อ
ซุมบุปผาซาดเซื้อ เหนือเจ้าแม่นบ่มี แท้แล้ว

จากหนังสือหัดอ่านชั้นปะถมปีที่ ๓
กะซวงสึกสา, ส.ป.ป. ลาว, ๑๙๘๔, หน้า ๑๗๔work sydney

started July 21,2010.