คำแนะนำการใช้ฟอนต์
ฟอนต์อักษรโบราณอีสานมีวิธีการใช้เช่นเดียวกับฟอนต์ภาษาไทย มีคำแนะนำที่ควรทราบเล็กน้อย ดังนี้

๑. ฟอนต์ที่ให้อยู่ใน CD ชุดเครื่องมือ ๖ มี ๓ ฟอนต์ คือ ThamEsan ThamPali และ Thainoy
๒. ติดตั้งฟอนต์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูวิธีการติดตั้งที่ให้มา
๓. Set เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ในโปรแกรม Word เข้าไปที่ เครื่องมือ (Tools) แล้วไปที่ แก้ไขอัตโนมัติ (Autocorrect Options...) จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกออกจากกรอบสี่เหลี่ยมที่บังคับการเปลี่ยนอัตโนมัติให้หมด ยกเว้นที่ให้แสดงตัวหนา ตัวเอียง ไม่เช่นนั้นเวลาพิมพ์อักษรธรรมอาจจะเปลี่ยนข้อความที่เราพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องการ
๔. พิมพ์แผนผังแป้นพิมพ์ออกมาไว้ดูตำแหน่งตัวอักษร ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับแป้นพิมพ์ภาษาไทย คนที่พิมพ์สัมผัสได้ ฝึกเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็สามารถสัมผัสได้ไม่ยาก
๕. ฟอนต์ธรรมอีสานกับธรรมบาลีไม่เหมือนกัน เนื่องจากความจำเป็นในการใช้อักษรต่างกัน
๖. ฟอนต์มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโดยเด็ดขาด
๗. มีปัญหาการใช้ฟอนต์ กรุณาติดต่อ ครูวัด โทร. ๐๘๙๔๒๓๔๒๕๕ kruwatt@thaimail.com
๘. มีผลงานที่น่าสนใจ กรุณาส่งให้ชื่นชมด้วย

   จากนั้นก็จัดทำสื่อการเรียนรู้ และสนุกกับการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวรรณกรรมอีสานต่อไป


กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน