Doodle 4 Google 2010
มอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเีรียนสว่างวีระวงศ์

เกียรติบัตรที่กูเกิลมอบให้ ธงชัย น้อยคำตัน ม. 5/2


ผลงานของ จิราพร ลาวัลย์ ม. 5/2 ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะครู และเพื่อนๆ

กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน