ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

Long live the King and the Queen
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
Sawang Weerawong School, Ubonratchathani

ข้อมูลโรงเรียน School Information
ภาษาและวรรณกรรมอีสาน Esan Literary Works
ภาษาลาว Laos Language
Google